Lõnča – primjer specifične toponimijske tvorbeReportar como inadecuado
Lõnča – primjer specifične toponimijske tvorbe - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Folia onomastica Croatica, No.24 April 2016. -

U članku se na primjeru kornatskoga toponima Lõnča pokušava dokazati postojanje i produktivnost „specifičnoga toponimijskog- tvorbenog sufiksa -ča, posvjedočenoga na cijelome nizu primjera iz između ostaloga i istočnojadranske toponimije. Jedna je od kolateralnih „posljedica- fonološke, tvorbene i semantičke analize kojom se pokušava argumentirati spomenuti zaključak i nova predložena etimologija toponima.

toponimija; tvorba; sufiks; , konceptualna metaforaAutor: Ante Jurić - orcid.org-0000-0002-4507-7592 ; Centar za jadranska onomastička istraživanja Sveučilište u Zadru

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados