Prilog proučavanju odraza svetačkoga imena Stjepan u hrvatskoj antroponimijiReportar como inadecuado
Prilog proučavanju odraza svetačkoga imena Stjepan u hrvatskoj antroponimiji - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Folia onomastica Croatica, No.24 April 2016. -

Osobno ime Stjepan rasprostranjeno je u cijelome kršćanskom svijetu, a tako i cjelokupnome slavenskom prostoru. U ovome se radu pokušava dati pregled mnogobrojnih i raznolikih odraza toga svetačkog imena u hrvatskome antroponimijskom sustavu. Prate se njegove potvrde od najranijih vremena, analiziraju jezične značajke tih potvrda, daje se pregled rasprostranjenosti pojedinih odraza u prošlosti i danas na hrvatskome prostoru te se donose usporedbe s drugim južnoslavenskim prostorima. Uz ostalo propitkuje se je li znanstveno utemeljeno u narodu uvriježeno mišljenje o pripadnosti nekih oblika hrvatskomu npr. Stjepan, a drugih srpskomu npr. Stevo, Stevan antroponimikonu.

sveti Stjepan; svetačko ime; osobno ime; antroponimija; socijalna intuicija; stereotipiAutor: Ankica Čilaš Šimpraga - ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados