LEKSIČKI POSTUPAK BLAŽA BAROMIĆA, PISCA I TISKARA GLAGOLJSKIH KNJIGA NA TEKSTU PSALTIRAReportar como inadecuado
LEKSIČKI POSTUPAK BLAŽA BAROMIĆA, PISCA I TISKARA GLAGOLJSKIH KNJIGA NA TEKSTU PSALTIRA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Filologija, No.42 January 2005. -

U ovorn se radu na ternelju leksičke građe iz psaltira dvaju hrvatskoglagoljskih brevijara 15. stoljeća: rukopisnog -Mavrova -i tiskanog -Baromićeva -raspravlja o leksičkorn postupku Blaža Baromića, kao pisca i kao tiskara. Na temelju brojčanih podataka dobivenih leksičkorn analizom razmatra se pitanje u kojoj je mjeri namjena dotičnih brevijara utjecala na koncepciju jezika Blaža Baromića.

hrvatskoglagoljski psaltir; leksikAutor: Marinka Šimić - ; Staroslavenski institut, Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados