DOGAĐAJNOST I UNUTARNJI USTROJ GLAGOLSKIH IMENICA NA -njeReportar como inadecuado
DOGAĐAJNOST I UNUTARNJI USTROJ GLAGOLSKIH IMENICA NA -nje - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Filologija, No.42 January 2005. -

Tema je ovoga rada semantička interpretacija glagolskih imenica na -nje i njihovo odgovarajuće unutarnje ustrojstvo. Temeljna je značajka imenica na -nje mogućnost njihove dvostruke interpretacije. Imenice mogu biti interpretirane događajno kao glagoli i nedogađajno kao ostale imenice. U radu se na temelju testova Jane Grimshaw utvrđuje događajnost glagolskih imenica u hrvatskome jeziku. Događajnost se, kao i druga svojstva imenica, opisuje u skladu s distribuiranom morfologijom, jednom od suvremenih generativnih teorija morfologije. Konačan se strukturni opis glagolskih imenica temelji na modelu poimeničenja Artemis Alexiadou iz 2001. Također se predlažu odgovarajuće promjene modela potrebne za opis glagolskih imenica u hrvatskome jeziku.

hrvatske glagolske imenice na -nje; dvostruka interpretacija imenica; svršeni i nesvršeni vid; testovi događajnosti; distribuirana morfologijaAutor: Matea Birtić - ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados