Načini promjene Ustava Republike Hrvatske i Ustava Republike Slovenije - komparativni prikazReportar como inadecuado
Načini promjene Ustava Republike Hrvatske i Ustava Republike Slovenije - komparativni prikaz - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

FIP - journal of finance and law, Vol.4 No.1 March 2016. -

Promjena najvažnijeg političkog i pravnog dokumenta određene države

redovito predstavlja prvorazredno znanstveno, stručno i šire društveno pitanje. Jednako

kao što se novi ustavi donose u „trenutku vremena- tako je i njihova izmjena rezultat

općeg političkog, pravnog i društvenog razvoja. Načini na koji se može intervenirati u

ustavni tekst redovito predstavljaju ustavnu materiju što podrazumijeva ispunjenje strogih

ustavnih zahtjeva u pogledu ovlaštenika na podnošenje prijedloga za pokretanje postupka

promjene ustava, samog postupka promjene ustava kao i tehnika promjene ustava. Tema

ovog rada je komparativni prikaz ustavnih rješenja u odnosu na način promjene Ustava

Republike Hrvatske i Ustava Republike Slovenije te njihova usporedba u pogledu nomotehničke

i praktične preciznosti.

promjena ustava; načini promjene ustava; ovlaštenici pokretanja ustavnorevizijskog postupka; Ustav Republike Hrvatske; Ustav Republike SlovenijeAutor: Vedranq Ceranić - ; Visoko učilište EFFECTUS - visoka škola za financije i pravo

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados