SLIKE TALIJANSKIH SLIKARA 17. I 18. STOLJEĆA U DALMACIJI I ISTRIReportar como inadecuado
SLIKE TALIJANSKIH SLIKARA 17. I 18. STOLJEĆA U DALMACIJI I ISTRI - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Contributions to the History of Art in Dalmatia, Vol.30 No.1 December 1990. -

U radnji autor daje stilsku i ikonografsku analizu nekoliko slika iz Dalmacije i Istre, te iznosi njihove atribucije talijanskim slikarima 17. i 18. stoljeća. Slika »Bogorodica s Djetetom i sv. Ivanom Krstiteljem« Trogir, zbirka Slade-Šilović je djelo Hansa Rottenhammera, a pala »Mučenje sv. Foske« Vrsar, župna crkva Pietra Ferrarija. »Betsabeja na kupanju« Split, Galerija umjetnina pripisuje se Antoniju Zanchiju. Oltarnu palu »Bezgrešno začeće blažene djevice Marije« atribuira se Gasparu Dizianiju, a »Gospa od Karmena sa svecima« Novalja na Pagu, župna crkva Jacopu Marieschiju.Autor: Radoslav Tomić - ; Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture, Split

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados