OPĆE UREĐENJE IZVLAŠTENJA U NJEMAČKOJ – POUKE ZA HRVATSKUReportar como inadecuado
OPĆE UREĐENJE IZVLAŠTENJA U NJEMAČKOJ – POUKE ZA HRVATSKU - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Journal of law and social sciences of the Law Faculty of University J.J. Strossmayer in Osijek = Zeitschrift für Rechts-und Sozialwissenschaften der Fakultät für Rehtswissenschaften der Universität J.J. Strossmayer in Osijek = Journal des sciences juridiq, Vol.31 No.3-4 December 2015. -

Izvlaštenje je institut kod kojega dolazi do zadiranja u pravo vlasništva, pri čemu se moraju osigurati sva procesna jamstva kako bi prava vlasnika nekretnine koja se izvlašćuje bila osigurana. Autor će u radu analizirati njemački sustav izvlaštenja za kojega smatra kako je najkompatibilniji s hrvatskim i iz kojega se mogu izvući određene pouke pomoću kojih bi naše zakonodavno uređenje ovog instituta moglo biti kvalitetnije. Koristeći njemačko zakonodavstvo kao predložak, autor će predložiti određene izmjene i dopune Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade.

izvlaštenje; javni interes; postupak izvlaštenja; procesna pravaAutor: Frane Staničić - ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados