IZLOŽENOST RADNIKA KEMIKALIJAMA U KEMIJSKIM ČISTIONICAMA S OSVRTOM NA PERKLORETILENReportar como inadecuado
IZLOŽENOST RADNIKA KEMIKALIJAMA U KEMIJSKIM ČISTIONICAMA S OSVRTOM NA PERKLORETILEN - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Safety : journal for the safety in the work organisation and living environment, Vol.57 No.4 December 2015. -

SAŽETAK: S obzirom da se u procesu kemijskog čišćenja tekstila primjenjuju organska otapala, koja mogu biti toksična, zapaljiva, eksplozivna i ekološki nepovoljna, kemijske čistionice podliježu propisima za zaštitu okoliša. Zakonom je regulirana granična vrijednost izloženosti GVI para otapala u radnom prostoru koja nije štetna za zaposlenika tijekom punog radnog vremena. Propisani su protokoli rukovanja kemikalijama, vođenja očevidnika, mjerenja emisije i zbrinjavanja otpada. Obvezno periodičko školovanje djelatnika omogućava stjecanje znanja o štetnim učincima kemikalija na ljudski organizam, čime se smanjuje potencijalni rizik opasnosti od neželjenih posljedica i nestručnog rukovanja štetnim kemikalijama.

kemijsko čišćenje; organska otapala; toksičnost; ekologija; GVIAutor: Tihana Dekanić - orcid.org-0000-0001-8822-9720 ; Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, Hrvatska Tanja Pušić - ; Tekstilno-te

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados