ZAŠTITA ZDRAVLJA POMOĆNOG OSOBLJA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMAReportar como inadecuado
ZAŠTITA ZDRAVLJA POMOĆNOG OSOBLJA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Safety : journal for the safety in the work organisation and living environment, Vol.57 No.4 December 2015. -

SAŽETAK: Ubodni incidenti predstavljaju jedan od najčešćih načina ozljeđivanja djelatnika u zdravstvenim ustanovama uz koje povezujemo rizik od infekcija koje mogu uzrokovati kroničnu bolest, privremenu ili trajnu radnu nesposobnost. Najčešći tip ozljeda su ubodni incidenti nastali ubodom na iglu i posjekotine oštrim predmetima kod vađenja krvi, kirurških zahvata, ali i čišćenja i zbrinjavanja medicinskog otpada. Procjenjuje se da u Europi postoji milijun takvih ozljeda godišnje. Nisu samo zdravstveni djelatnici koji rade u specifičnim medicinskim situacijama prepoznati kao djelatnici pod najvećim rizikom izloženosti ubodnim incidentima. Pomoćno osoblje, kao što su čistačice i spremačice u zdravstvenim ustanovama također su izložene značajnim rizicima. Praćenje incidenata kao i provedba mjera prevencije u nadležnosti je bolničkog povjerenstva za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija koje radi sukladno preporuci Referentnog centra za bolničke infekcije Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske. Osim vođenja dokumentacije, posebno je važno procjepljivanje protiv HBV-a i pomoćnog osoblja u zdravstvenim ustanovama koje dolazi u dodir s potencijalno infektivnim materijalom, praćenje imunosti nakon cijepljenja i provođenje kontinuirane edukacije o prevenciji ekspozicijskih incidenata i postekspozicijskoj profilaksi. Rizik stjecanja krvlju prenosivih infekcija kao što su hepatitis B, hepatitis C i HIV u radu pomoćnog osoblja nije zanemariv, stoga je potrebno aktivno poduzimati mjere za sprečavanje krvlju prenosivih infekcija na radnim mjestima najveće ugroženosti.

pomoćno osoblje; zdravstvene ustanove; ozljede oštrim predmetom; krvlju prenosive infekcije; zaštita zdravlja; mjere i pravila sigurnostiAutor: Nataša Janev Holcer - orcid.org-0000-0002-2584-6681 ; Zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Hrvatska Mirta Šalamun - ; studentica,

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados