PRIMJENA MODELA SNAGE ZA PROCJENU SMANJENJA BROJA PROMETNIH NEZGODAReportar como inadecuado
PRIMJENA MODELA SNAGE ZA PROCJENU SMANJENJA BROJA PROMETNIH NEZGODA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Safety : journal for the safety in the work organisation and living environment, Vol.57 No.4 December 2015. -

SAŽETAK: Ciljevi koje je Generalna skupština Ujedinjenih naroda postavila rezolucijom 64-255 za razdoblje od 2011. do 2020. odnose se na davanje prioriteta prevenciji i sigurnosti u prometu kako bi se spasili milijuni života. Iste ciljeve za naredno desetljeće postavila je i EU.

Jedna od mjera za postizanje navedenih ciljeva je i primjena modela snage koji direktno povezuje brzinu prometnog toka i broj prometnih nezgoda i ozlijeđenih. Model je pouzdan, što je potvrđeno u više studija, jednostavan za uporabu, a uz određenu prilagodbu i posjedovanje relevantnih podataka o broju i posljedicama prometnih nezgoda primjenjiv je na sve kategorije prometnica.

U radu je prikazana matematička formulacija modela preko šest jednadžbi pomoću kojih se može analizirati i odrediti broj nezgoda s poginulima, broj nezgoda s teško ozlijeđenim i broj nezgoda s ozlijeđenim, kao i broj poginulih, teže ozlijeđenih i ozlijeđenih.

Također, na konkretnom primjeru procjene smanjenja broja prometnih nezgoda i ozlijeđenih pri planiranim smanjenjima brzine prometnog toka prikazani su značajni učinci porasta sigurnosti.

model snage; brzina; prometna nezgoda; sigurnostAutor: Suada Dacić - orcid.org-0000-0003-1088-659X ; Fakultet za saobraćaj i komunikacije, Sarajevo, BiH Sabira Salihović - ; Fakulte

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados