KULTURNA POLITIKA I UTJECAJ ZAKONSKOG OKVIRA NA FINANCIRANJE KAZALIŠTAReportar como inadecuado
KULTURNA POLITIKA I UTJECAJ ZAKONSKOG OKVIRA NA FINANCIRANJE KAZALIŠTA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Journal of law and social sciences of the Law Faculty of University J.J. Strossmayer in Osijek = Zeitschrift für Rechts-und Sozialwissenschaften der Fakultät für Rehtswissenschaften der Universität J.J. Strossmayer in Osijek = Journal des sciences juridiq, Vol.31 No.3-4 December 2015. -

U okviru ovog rada analizirana je adekvatnost postojećeg pravnog okvira u kazališnoj djelatnosti te su prezentirani najbitniji elementi ustrojstva i financiranja kazališta u Republici Hrvatskoj. Cilj rada je identificirati moguće nedostatke u poslovnoj praksi i prostor za unaprjeđenje pravne regulative te utvrditi mjere za poboljšanje uvjeta upravljanja i financiranja kazališta u Republici Hrvatskoj, a time i drugih institucija u kulturi. U radu su prezentirani rezultati istraživanja provedeni u svrhu utvrđivanja utjecaja postojećeg zakonskog okvira na upravljanje i financiranje te postizanje većeg stupnja održivosti poslovanja kazališta u Republici Hrvatskoj. Uočeni su potrebni pomaci u smjeru dodatnog proširenja kompetencija kulturnih i kazališnih vijeća u području financijskog menadžmenta, s obzirom na to da je riječ o ključnim tijelima koja daju preporuke o financiranju predloženih projekata te je identificiran potencijalni rizik za nastanak neregularnosti u djelovanju tih tijela. Također, provedena je analiza poslovanja hrvatskih nacionalnih kazališta kojom je utvrđeno da više od polovine hrvatskih nacionalnih kazališta posluje sa znatnim negativnim rezultatom što jasno upućuje na nužnost povećanja učinkovitosti upravljanja kulturnim institucijama i potrebu zapošljavanja stručnog kadra.

zakonski okvir kazališne djelatnosti; kulturna politika; upravljanje kazalištima; financiranjeAutor: Ivana Bestvina Bukvić - ; Odjel za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Marija Mihaljević - ; Odjel

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados