ZAŠTITA ZDRAVLJA NA RADU VINOGRADARA NA OBITELJSKIM POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA OTOKA HVARAReportar como inadecuado
ZAŠTITA ZDRAVLJA NA RADU VINOGRADARA NA OBITELJSKIM POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA OTOKA HVARA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Safety : journal for the safety in the work organisation and living environment, Vol.57 No.4 December 2015. -

SAŽETAK: Vinogradarstvo ima stoljetnu tradiciju na otoku Hvaru i jedna je od važnih grana poljoprivredne proizvodnje. Danas vinogradarstvo egzistira prvenstveno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

Cilj rada bio je utvrditi postojeće stanje zaštite zdravlja i sigurnosti na radu vinogradara na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, s posebnim težištem na uporabu pesticida, zaštitu na radu prilikom njihove uporabe, zdravstvene tegobe povezane s uporabom pesticida te ozljede na radu za vrijeme obavljanja vinogradarskih poslova.

Istraživanje je provedeno anonimnim upitnikom u razdoblju od mjeseca lipnja do studenog 2012. godine, a obuhvatilo je 57 vinogradara. Rezultati su pokazali da su sumporni i bakreni pripravci najčešće upotrebljavani pesticidi u vinogradima otoka Hvara. Vinogradari ne upotrebljavaju sva dostupna sredstva zaštite pri radu s pesticidima. Značajna razlika u pristupu uporabe osobnih zaštitnih sredstava ovisi o pojedinim fazama rada koji obavljaju prilikom upotrebe pesticida. Od zdravstvenih tegoba koje su se javile nakon uporabe pesticida najčešće su iritacije očiju ili kože koji se pojavljuju u gotovo svih ispitanika i povezuju se s uporabom sumpornih pripravaka u obliku praha. Simptomi blažeg oblika trovanja pesticidima javili su se u malog broja ispitanika nakon uporabe bakrenih i sumpornih pripravaka istovremeno i očitovali su se kao simptomi probavnog trakta. Ozljede na radu zabilježene su kod čak polovice ispitanika. Uglavnom se radilo o lakšim ozljedama prilikom rada u vinogradu, pri čemu je petina ozljeda okvalificirana kao teške tjelesne ozljede nastale prilikom padova, spoticanjem ili nesretnim slučajem dok mehanizacija nema velikog utjecaja na nastanak tih ozljeda.

Može se zaključiti da je edukacija i bolja informiranost vinogradara o štetnim učincima pesticida na zdravlje nužna kao i obvezna uporaba osobnih zaštitnih sredstava prilikom rada. Potrebno je na nacionalnoj razini izgraditi učinkovit sustav zaštite zdravlja na radu radnika koji rade na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

vinogradari; pesticidi; zaštita zdravlja na radu; obiteljska poljoprivredna gospodarstvaAutor: Tomislav Carić - ; Poliklinika Jadran, Split, Hrvatska Bojana Knežević - ; Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados