UTJECAJ POLOŽAJA IZVORA ZVUKA I APSORPCIJE NA UTVRĐIVANJE RAZINE ZVUČNE SNAGEReportar como inadecuado
UTJECAJ POLOŽAJA IZVORA ZVUKA I APSORPCIJE NA UTVRĐIVANJE RAZINE ZVUČNE SNAGE - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Safety : journal for the safety in the work organisation and living environment, Vol.57 No.4 December 2015. -

SAŽETAK: Provedeno je eksperimentalno istraživanje s ciljem detaljnog utvrđivanja utjecaja dva faktora na izmjerene razine zvučne snage u skladu s postupkom iz norme HRN EN ISO 3744:2011 - položaj izvora zvuka u prostoriji i vrijeme odjeka prostorije. U industrijskom okolišu veliki strojevi često su smješteni u blizini reflektirajućih ploha i zbog toga neki kriteriji iz norme ne mogu biti zadovoljeni ili mogu biti samo djelomično zadovoljeni. Dodatno, većina radnih prostorija proizvodnih hala, prvenstveno ne zadovoljava zahtjev norme u pogledu iznosa korekcije zbog uvjeta okoliša. Utjecaj prostorije iskazuje se putem iznosa korekcije zbog uvjeta okoliša te su kao drugi utjecajni faktor odabrani za ispitivanje utjecaji različite akustičke apsorpcije prostorije. Glavni cilj istraživanja bio je utvrđivanje standardnih odstupanja izmjerenih razina zvučne snage kao mjere ponovljivosti pri različitim uvjetima mjerenja. Razlike u rezultatima razine zvučne snage bili su unutar odstupanja od ±1 dBA. Najniže izmjerene vrijednosti utvrđene su kada je izvor bio postavljen u blizini horizontalne sredine prostorije i uz potpuno obložene zidove prostorije apsorpcijskim materijalom. Najviše vrijednosti utvrđene su kada je izvor bio postavljen u blizini graničnih ploha prostorije bez dodatnog apsorpcijskog materijala na zidovima prostorije.

razina zvučne snage; zvuk; buka; mehanička oprema; održavanjeAutor: Darije Varžić - ; Zavod za unapređivanje sigurnosti, Osijek, Hrvatska Jurij Prezelj - ; Univerzitet u Ljubljani, Slovenija

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados