DOKAZIVANJE IZVANBRAČNE ZAJEDNICE – ODGOVORI NA NEUJEDNAČENO ZAKONODAVSTVO I SUDSKU PRAKSUReportar como inadecuado
DOKAZIVANJE IZVANBRAČNE ZAJEDNICE – ODGOVORI NA NEUJEDNAČENO ZAKONODAVSTVO I SUDSKU PRAKSU - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Journal of law and social sciences of the Law Faculty of University J.J. Strossmayer in Osijek = Zeitschrift für Rechts-und Sozialwissenschaften der Fakultät für Rehtswissenschaften der Universität J.J. Strossmayer in Osijek = Journal des sciences juridiq, Vol.31 No.3-4 December 2015. -

Osobe u izvanbračnoj zajednici uživaju vrlo visok stupanj pravne zaštite u hrvatskom zakonodavstvu. I prije obiteljskopravnih reformi iz 2015. godine, izvanbračni su drugovi bili po mnogim pravima i obvezama izjednačeni s bračnim drugovima, ne samo u obiteljskom pravu, nego i propisima koji pripadaju drugim granama prava. Najnovijim su obiteljskopravnim reforma svi pravni učinci braka, u svim granama prava, prošireni i na izvanbračnu zajednicu. Drugim riječima, izvanbračna se zajednica danas razlikuje od braka samo prema načinu nastanka i prestanka. Dok brak nastaje formalnom izjavom volje za sklapanje braka, izvanbračna zajednica i dalje ostaje neformalna zakonska kategorija u hrvatskom pravu. Polazeći od pretpostavke da se učinkovitost zakona očituje u njegovoj primjeni, odnosno u pravnoj praksi, nameće se pitanje dokazivanja postojanja i dužine trajanja s brakom potpuno izjednačene izvanbračne zajednice. Životna zajednica je pravni standard i zakon ne upućuje na sastavnice životne zajednice koje čine njezin bitan sadržaj. S obzirom na to koje sve pravne učinke izvanbračna zajednica u našem pravnom sustavu proizvodi, na sudovima je golem teret odgovornosti kod procjenjivanja ima li konkretna izvanbračna zajednica obilježja životne zajednice vrijedne zakonske zaštite te ako ima, kada je započela i kada prestala. Dokazivanje postojanja i dužine trajanja izvanbračne zajednice ne otežava samo njezin neformalni oblik nego i visok stupanj neujednačenosti među propisima. Različiti propisi određuju različite pretpostavke postojanja izvanbračne zajednice, pa i načine njezina dokazivanja. Posljedica takvog pravnog stanja može biti da su iste osobe izvanbračni drugovi prema jednom propisu, a prema drugom ne, kao i da ista osoba ima više izvanbračnih drugova pa naizgled visok stupanj pravne zaštite koji osobe u izvanbračnoj zajednici uživaju u domaćim propisima često stvara pravnu nesigurnost u pravnoj praksi. U radu se ukazuje na pravnu nesigurnost kod dokazivanja izvanbračne zajednice u hrvatskom pravu te na moguća rješenja spornih pitanja koja otvara neujednačeno zakonodavstvo i sudska praksa.

životna zajednica; dokazivanje; proturječnost; sudska praksaAutor: Nataša Lucić - ; Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Pravni fakultet Osijek

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados