Raspad moderniteta i religija - Sociological review, Vol.21 No.1 March 1990.Reportar como inadecuado




Raspad moderniteta i religija - Sociological review, Vol.21 No.1 March 1990. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Sociological review, Vol.21 No.1 March 1990. -

Religioznost se u Jugoslaviji uobičajeno promatra kao forma tradicionalne kulture i svetonazora, iako ovaj način mišljenja nije bio često uziman kao metodološka osnova u istraživanju religioznosti.

U ovom radu odnos između moderniteta, kao jezgre svetonazorskih vrednosti, i religije izučava se preko intervjuiranja reprezentativnog uzorka odraslih stanovnika Vojvodine N = 1925

Religioznost se izučava preko tvrdnji o religioznosti dok se odnos prema modernitetu izučava preko četiri tvrdnje koje se sve odnose na jedan, ali središnji aspekt moderniteta - pozitivan stav prema društvenoj promeni i naučnim i tehnološkim inovacijama. Distribucija odgovora ove četiri tvrdnje nije, nakon provedene faktorske analize, rezultirala jednim faktorom, već širom strukturom vrednosnih orentacija i stavova. Korelacija odnosa među stanovištima prema tvrdnjama u uzorku je niska.

Veza između religioznosti i stanovišta prema modernitetu je široka. Religiozni nisu statistički značajno anti- modernistički orentirani od onih koji ne veruju. Prisutnost anti-modernizma, koju možemo nazvati tradicionalističkim stanovištem nađena je podjednako u obe ispitivane grupe 36-37%, dok je prisustvo modernističkog stanovišta bilo nešlo više zastupljeno među ne-vernicima 43% u komparaciji sa 35%.

Odsustvo homogenosti u modernističkom stanovištu, odsustvo veze između obrazovnog nivoa i gledišta prema moderniletu kao i odsustvo veze između religioznosti i stanovišta prema modernitetu može biti interpretirano kao upitna uverljivost moderniteta u izučavanoj populaciji općenito.



Autor: Sergej Flere - ; Pravni fakultet, Novi Sad

Fuente: http://hrcak.srce.hr/



DESCARGAR PDF




Documentos relacionados