LIK PERKE U TRILOGIJI O KURLANIMA MIRKA BOŽIĆAReportar como inadecuado
LIK PERKE U TRILOGIJI O KURLANIMA MIRKA BOŽIĆA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatica et Slavica Iadertina, Vol.11-2 No.11. February 2016. -

U Božićevoj Trilogiji o Kurlanima pojavljuje se cijeli niz ženskih likova čija

zastupljenost varira od čestoga pojavljivanja do sporadičnih i rjeđih susreta s njima. Neke od njih pisac neposredno gradi opisujući njihov izgled, emocionalno stanje, društveni status te kroz dijaloge i monologe ozbiljuje njihove muško-ženske i žensko-ženske odnose, ali i posredno, naslućujući njihov odnos s pojedincima ili pak kolektivom. Ova ženska lica, umjetnički izvanredno ostvarena, podignuta su na razinu pojma kakvim se, između ostalih, pokazuje Perka na koju je i usmjerena

interpretacija u ovome radu. Riječ je o silovitome, ali kaotičnome ženskom liku koji Božić ostvaruje kroz polifonijsko prožimanje erosa, smrti i boli. Iznimna ekspresivnost elemenata naturalizma kojima autor potencira ovaj lik ozbiljuje se elementarnošću Božićeva jezika iz kojega, zapravo, i izvire snaga njegova književnog stvaralaštva.

lik Perke; karakterizacija; Trilogija o KurlanimaAutor: Mirela Šušić - ; Odsjek za hrvatski jezik i književnost Odjela za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru, Zadar, Hrva

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados