O PRIJEVODIMA STANKA VRAZA S FRANCUSKOGA JEZIKAReportar como inadecuado
O PRIJEVODIMA STANKA VRAZA S FRANCUSKOGA JEZIKA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatica et Slavica Iadertina, Vol.11-2 No.11. February 2016. -

Stanko Vraz u poetiku je ilirizma pokušao unijeti visoke umjetničke kriterije u namjeri da hrvatska književnost dosegne razinu zapadnoeuropskih te poljske, češke i ruske književnosti toga vremena. U postizanju navedenoga cilja značajnu su ulogu imali njegovi prijevodi iz stranih književnosti. Dosad su Vrazovi prijevodi književnih tekstova s ruskoga, poljskoga, njemačkoga, engleskoga i španjolskoga jezika bili

podvrgnuti kritičkoj analizi, a namjera ovoga rada nadopuniti je postojeće spoznaje o Vrazovim prijevodima s francuskoga jezika, posebice o pjesmama Jean-Pierrea Bérangera te o njegovoj recepciji francuske književnosti i kulture. Prijevoda iz francuske književnosti ima manje u odnosu na broj prijevoda iz slavenskih književnosti i s engleskoga jezika. Vraz je preveo pjesme Alphonsea de Lamartinea i Jean-Pierrea Bérangera, najpoznatijih francuskih pjesnika toga

vremena. Ti prijevodi, kao i Vrazovi prijevodi s ostalih stranih jezika, svjedoče o prevoditeljskoj praksi 19. stoljeća, širini njegove književne kulture, a ujedno su značajno doprinijeli približavanju hrvatske književnosti onodobnoj matici europskih književnih strujanja.

francuska književnost; ilirizam; prijevodi; Stanko Vraz; romantizamAutor: Mirna Sindičić Sabljo - ; Odjel za francuske i iberoromanske studije Sveučilišta u Zadru, Zadar, Hrvatska,

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados