Imidž Jugoslavije u zapadnoj štampi - Sociological review, Vol.21 No.1 March 1990.Report as inadecuate
Imidž Jugoslavije u zapadnoj štampi - Sociological review, Vol.21 No.1 March 1990. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Sociological review, Vol.21 No.1 March 1990. -

Ovo je dio izveštaja a o istraživanju imidža Jugoslavije u zapadnoj štampi, i to pre svega u kanadskim dnevnim listovima. Kanadska štampa je odabrana za uzorak stoga što predstavlja jedan od medijskih sistema zapadnog sveta. Osim kanadskih dnevnih listova analizirano je i pisanje New York Timesa i londonskog Timesa.

Analiza izveštavanja kanadske štampe o Jugoslaviji u periodu 1977 - 1988 pokazuje da ideološki momenti nisu u većoj meri uticali na tretman Jugoslavije.

Autora ove studije je motivirala želja da otkrije kako zapadni mediji interpretiraju krizu u Jugoslaviji. Po autorovom mišljenju mnoštvo podataka do kojih se došlo sugeriše da severnoamerički listovi kretanja u Jugoslaviji posmatraju iz istog ugla. Međutim stanovište londonskog Timesa se veoma razlikuje od stanovišta severnoarneričke štampe. Umesto da tvrde da je Jugoslaviji potrebna jaka centralna vlada i jak vođa, kao što to u analiziranom periodu čine severnoamerički listovi, veliki broj zapadnoevropskih medija izgleda da je vrlo kritičan prema politici rukovodstva Saveza komunista Srbije. Moguće objašnjenje je da postoji nesaglasnost između britanske vlade možda čak i evropskih vlada s jedne strane, i severnoameričkih vlada s druge, oko politike prema krizi u Jugoslaviji.Author: Nenad Mirović - ; Institut za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela, Novi Sad

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents