Stavovi migranata o situaciji u Jugoslaviji i integraciji u Evropu – faktorska analizaReport as inadecuate
Stavovi migranata o situaciji u Jugoslaviji i integraciji u Evropu – faktorska analiza - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Sociological review, Vol.21 No.1 March 1990. -

Ovo je dio izvještaja o empirijskom dijelu projekta »Vanjske migracije i društveni razvoj«, kojeg je autor proveo u Institutu za migracije i narodnosti s grupom suradnika. Uzorak čini 271 vanjski migrant prve generacije iz dviju izrazilo vanjskomigracijskih općina kontinentalnog dijela Hrvatske, koje se međusobno razlikuju po razvijenosti. Anketiranje je obavljeno na terenu u nekoliko dana između Božića i Nove Godine 1989.

U okviru upitnika konstruirane su dvije ljestvice stavova Likertovog tipa. Prva se odnosila na društveno političku situaciju u zemlji, a druga na evropsku integraciju i pitanje jugoslavenskog priključenja proširenom EEZ-u. Faktorska analiza izlučila je iz prve ljestvice 6 faktora. Analizirali smo i definirali tri tipa stavova: optimistički, umjereno optimistički i pesimistički. 0 jugoslavenskoj perspektivi uključivanja u Evropu ispitanici su se, pak, grupirali u tri orijentacije: optimističko proevropsku, skeptike i pesimiste. Na kraju napravljena je i regresijska analiza faktora s nezavisnim varijablama kao kriterijima. Poseban utjecaj na neke od faktora ustanovljen je za općinsko porijeklo ispitanika, spol, radni status, školsku spremu.Author: Milan Mesić - ; Filozofski fakultet, Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents