Odnos socijalnog statusa mladih i njihovih političkih orijentacijaReportar como inadecuado
Odnos socijalnog statusa mladih i njihovih političkih orijentacija - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Sociological review, Vol.21 No.1 March 1990. -

Istraživanje na uzorku od 675 omladinaca u zagrebačkoj općini Centar pokazalo je da postoje tri faktora koja objašnjavaju interkorelacije među česticama političkih stavova. Faktorizacija varijabli socijalnog statusa ukazala je na postojanje osam latentnih dimenzija socijalnog statusa. Interkorelacijske veze između ova dva skupa faktora su vrlo niske, što ne potkrepljuje tezu o determinističkom odnosu između socijalnog statusa i političkog mnijenja. Autori pretpostavljaju da na oblikovanje političkog mnijenja utječe, ovim i sličnim istraživanjima neobuhvaćeni, socijalizacijski kontekst, kao i neki unutarnji psihički faktori, koji u ličnosti posreduju cjelinu njene životne situacije.Autor: Željko Buzov - ; Institut za društvena istraživanja, Zagreb Goran Milas - ; Institut za društvena istraživanja, Zagreb Ivan

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados