Mijene i konjunkture konzervativizma - Sociological review, Vol.29 No.3-4 December 1998.Report as inadecuate
Mijene i konjunkture konzervativizma - Sociological review, Vol.29 No.3-4 December 1998. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Sociological review, Vol.29 No.3-4 December 1998. -

Tekst se bavi konzervativizmom u kontekstu neoliberalne, postmoderne i postkomunističke kulturne konjunkture. Polazi od recentne aktualizacije tog pojma, analizira povijesno-društveni sklop u kojem se pojavljuje klasični konzervativizam kao reakcija na liberalno-demokratsko poimanje napretka. Razmatra mijene konzervativne misli u drugoj polovici 19. stoljeća i, osobito, u 20. stoljeću, posebno u vezi s konzervativnom revolucijom u Njemačkoj i boljševičkom revolucijom u Rusiji. Za razliku od klasičnog -starog- konzervativizma, i uz pokušaj njegove filozofske obnove, u 20.se stoljeću, poslije drugog svjetskog rata, oblikuju dvije verzije konzervativne misli: neokonzervativizam i nova desnica, vezana za ciklus neoliberalne modernizacije. Analizirajući vezu neoliberalizma i konzervativizma, tekst propituje i konzervativni karakter nekih ideoloških struja u -novim demokracijama-.

autoritet; jednakost; konzervativizam; konzervativna revolucija; liberalizam; liberalna demokracija; napredak; neoliberalizam; socijalizam; socijalno pitanje; sloboda; tradicijaAuthor: Rade Kalanj - ; Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents