Religija - etničnost - politika - Sociological review, Vol.29 No.3-4 December 1998.Reportar como inadecuado
Religija - etničnost - politika - Sociological review, Vol.29 No.3-4 December 1998. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Sociological review, Vol.29 No.3-4 December 1998. -

Preispitujući tri osnovne teze o odnosu istočnih i zapadnih religija i političkih institucija tijekom modernizacije, autorica pokazuje da se, prvo, religija posvuda javlja kao doista značajan sudionik integriranja političkih zajednica u povijesti te kao čimbenik etnomobilizacijskih gibanja danas; drugo, nije se potvrdila teza da će modernizacijski procesi svesti religiju, sekularizacijom, na privatnu sferu. Ispitani slučajevi pokazuju da religija jača kao čimbenik nacionalne identifikacije. Treće, interakcija svetog i svjetovnog danas, u procesima modernizacije Trećeg svijeta, pokazuje složenu i tipološki razvedenu strukturu.

religije; Istok; Zapad; modernizacija; sekularizacija; etnička mobilizacijaAutor: Ružica Čičak-Chand - ; Institut za migracije i narodnosti, Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados