Internalizam racionalnih metodologija i eksterno-socijalna povijest znanosti: argumenti u prilog sociologije znanstvenog znanjaReport as inadecuate
Internalizam racionalnih metodologija i eksterno-socijalna povijest znanosti: argumenti u prilog sociologije znanstvenog znanja - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Sociological review, Vol.30 No.1-2 June 1999. -

Tekst se bavi jednim od ključnih problema moderne sociologije znanja - opravdanošću i dosezima sociološkog objašnjenja kognitivnog sadržaja znanosti. Racionalistička tradicija promovira objašnjavalačku podjelu rada između filozofije i sociologije prema kojoj -interna- -kognitivna- strana znanosti predstavlja ekskluzivno područje filozofskog istraživanja, dok se sociologiji prepušta bavljenje -eksternim-, po znanost pogubnim, socijalnim faktorima. U opoziciji spram ovog shvaćanja ovdje se iznose argumenti u prilog tezi da -eksterno- i -interno- nisu odvojeni dijelovi znanstvene aktivnosti, već da se oni međusobno isprepliću i podupiru na način koji svaki pokušaj čisto racionalnog, internalnog objašnjenja čini iz temelja promašenim. Rezultati historiografskog i sociološkog istraživanja brojnih epizoda iz povijesti znanosti demonstrirali su neadekvatnost intemalističkog pristupa i potvrdila opravdanost i nužnost sociološkog objašnjenja. To će nam objašnjenje, umjesto idealiziranih i stereotipnih

verzija znanosti kao neproblematične i istinite spoznaje, ponuditi sliku znanosti kao kolektivnog intelektualnog poduhvata u kojem dništveni akteri, na temelju vlastitih preokupacija, ciljeva, interesa i kulturnih vrijednosti, određuju što će se smatrati istinitim znanjem i ispravnom metodom dolaženja do -istine-.

internalizam; ortodoksno shvaćanje znanosti; racionalizam; sociologija znanja; znanostAuthor: Davorka Matić - ; Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents