Sociologija kao studij i struka - Empirijska analiza jedne populacijeReportar como inadecuado
Sociologija kao studij i struka - Empirijska analiza jedne populacije - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Sociological review, Vol.30 No.1-2 June 1999. -

Analiza sociologije kao profesije u Hrvatskoj provedena je na temelju procjene cjelokupne studentske populacije N=142. Ispitanici su na skalama Likertovog tipa procjenjivali položaj sociologije u društvu, ugled sociologije, odnos sociologije prema društvenim promjenama, elemente strukovnosti razvijenost teorija, znanstvenu aparaturu, jezik struke, publikacije, organiziranost stnike, prepoznatljivost stnike, strukovnu etiku, mogućnosti zapošljavanja. Također su mjereni razlozi upisa na studij, profesijska socijalizacija i odnos prema teoriji i empiriji. Ispitani su i svi relevantni sociodemografski parametri, te elementi sustava vrijednosti ispitanika.

Centralna tema istraživanja bile su profesijske aspiracije, koje su mjerene na tri plana: što se očekuje od sttruke generalno, koji se posao želi raditi, te na planu procjena ostvarivosti osobnih aspiracija. Osnovna hipoteza bila je da se struktura aspiracija može protumačiti viđenjem struke te da se temeljem toga mogu prepoznati mogući pravci razvoja struke.

Faktorskom analizom pod komponentnim modelom dobivene su tri aspiracijske usmjerenosti: FUNDAMENTALNO-ZNANSTVENA, PRIMIJENJENA, te NASTAVNIČKA. Ova su tri faktora modelom multiple korelacije povezana sa svim varijablama procjene stnike kao prediktorima. Dobiveni rezultati govore u prilog tezi da se osobne profesionalne aspiracije temelje na odgovarajućem viđenju struke. Premda pri procjeni stnike u prosjeku -sentimentalni-, ispitanici su u svojim aspiracijama više nego realni. Polovica njih potpuno je svjesna da bi njihove aspiracije mogle ostati nerealizirane.

sociologija profesija; profesijske aspiracije; položaj sociologije; jezik struke; profesionalna socijalizacija; profesionalna etika; razvijenost profesije; prepoznatljivost profesije; stupanj organiziranosti profesije; poluprofesijaAutor: Benjamin Čulig - ; Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados