Hypnerotomachia Poliae: Seksualni stilovi urbanih žena u HrvatskojReportar como inadecuado
Hypnerotomachia Poliae: Seksualni stilovi urbanih žena u Hrvatskoj - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Sociological review, Vol.30 No.1-2 June 1999. -

Rad nastoji ispitati sociokulturnu pozadinu i psihosocijalne posljedice seksualnih stilova urbanih žena u Hrvatskoj. Za razliku od u društvenim znanostima prevladajućeg naglaska na rizicima ili -tamnoj strani- ljudske spolnosti, ova je analiza usmjerena k razumijevanju pozitivnih aspekata spolnosti. Rasprava se temelji na empirijskom istraživanju seksualnog ponašanja i stavova o spolnosti provedenom 1998. godine na uzorku od 580 urbanih žena u dobi 18-48 godina. Bihevioralno operacionalizirani, seksualni stilovi su označeni kao standardni, tranzicijski i nestandardni seksualni stil. Statistička analiza potvrđuje njihovu sociokulturnu ukorijenjenost različite prediktorske strukture. U drugom dijelu rada, autor raspravlja izravne veze između seksualnih stilova i seksualne komunikacije, raspona aktivnosti i zadovoljstva nestandardni je seksualni stil vezan uz najveću razinu užitka, ali i povećani rizik psihičkih troškova uzrokovanih normativnim pritiscima, kao i podrijetlo razlika u izbom seksualnog stila. Potonje valja sagledati u svjetlu suvremenih kulturnih promjena koje karakterizira trend permisivnosti i deklarativni seksualni egalitarizam.

seksualni stilovi; seksualna ekspresija i užitak; ženska spolnost; tradicionalni i liberalni stavovi o spolnosti; HrvatskaAutor: Aleksandar Štulhofer - orcid.org-0000-0001-5138-3644 ; TRIS Fellow, Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities a

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados