Utjecaj obitelji na kognitivno funkcioniranje i razvoj čitanjaReportar como inadecuado
Utjecaj obitelji na kognitivno funkcioniranje i razvoj čitanja - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Sociological review, Vol.30 No.3-4 December 1999. -

Provedeno je istraživanje na 119-ero djece 65 djevojčica i 54 dječaka, prosječne dobi šest godina i sedam mjeseci prije upisa pa do kraja prvog razreda. Cilj je istraživanja bio utvrditi jesu li različiti aspekti djetetova kognitivnog funkcioniranja neposredno prije upisa u školu pod utjecajem socio-ekonomskog statusa njegove obitelji. Primijenjena su tri mjerila socio-ekonomskog statusa: majčin i očev stupanj obrazovanja i učiteljičina procjena imovinskog stanja djetetove obitelji. Provedena je analiza razlika između djece nižeg i srednjeg-visokog socio-ekonomskog statusa u varijablama relevantnima za učenje čitanja: inteligencija, kratkoročno pamćenje, prostorna orijentacija i predškolska fonološka osjetljivost, predškolske čitalačke i matematičke vještine, kao i uspješnost čitanja na kraju prvog razreda. Provedeno je pet zasebnih ANCOVA-analiza s pomoću kojih se određivala značajnost razlika u navedenim varijablama uz kontrolu djetetove prihvaćenosti u obitelji, djetetove inteligencije, predškolskih čitalačkih vještina i predškolske fonološke osjetljivosti. Nakon što je provedena statistička kontrola za varijable koje bi, osim socio-ekonomskog statusa, mogle imati utjecaja na tražene razlike, rezultati su pokazali značajan utjecaj obiteljskih činitelja na kratkoročno vizualno pamćenje, elementarnu fonološku osjetljivost, predškolsku vještinu pisanja, razumijevanje pročitanog teksta te na ocjenu iz hrvatskog jezika i opći uspjeh na kraju školske godine.

socio-ekonomski status; inteligencija; kratkoročno pamćenje; glatko čitanje; predškolske čitalačke vještine; fonološka osjetljivost; prihvaćenost djeteta u obiteljiAutor: Mira Čudina-Obradović - ; Učiteljska akademija, Sveučilište u Zagrebu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados