Kibernetski prostor i virtualna realnost kao društvena upotreba informacijskih i komunikacijskih tehnologija ČLANAK JE POVUČENReportar como inadecuado
Kibernetski prostor i virtualna realnost kao društvena upotreba informacijskih i komunikacijskih tehnologija ČLANAK JE POVUČEN - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Sociological review, Vol.30 No.3-4 December 1999. -

Kibernetski prostor je prostor koji nastaje upotrebom suvremenih informacijskih tehnologija i može ga se definirati kao ime koje neki ljudi koriste za konceptualni prostor, u kojemu se, kada ljudi koriste komunikaciju posredovanu tehnologijom, manifestiraju riječi, ljudske relacije, podaci, dobrobit i moć. Pojam kibernetski prostor nastao je u znanstvenoj fantastici Williama Gibsona, a pjesnik John Perry Barlow opisao ga je simbolično i jednostavno kao ono mjesto, gdje smo kada govorimo telefonom. Cesto se brkaju pojmovi kibernetski prostor s mentalnim stanjem i vizualnim slikama virtualne realnosti. Sasvim izvjesno virtualna realnost

se može pronaći u kibemetskom prostoru, ali ova dva pojma su sasvim različita kao izgovorena riječ i radioprogram. Kibernetski prostor kao prostor međuljudske komunikacije svakako je vrlo značajan, ali značajnije je to što je on simbol obećanja novog društvenog prostora.

Kibernetski prostor se može razumjeti kao zadnji stadij u evoluciji Popperova -Svijeta III-, evoluciji koja od društvenog ustroja preko jezika vodi do kibemetskog prostora.

Ova evolucija odvija se u više odvojenih evolucijskih niti: u evoluciji mitova na kojima počiva ustroj ljudskih društava, u evoluciji komunikacijskih medija, u evoluciji konstrukcije i humanizacije prostora i u evoluciji razumijevanja prostora.

Kibernetski prostor, kao stadij u evoluciji -Svijeta III-, kao prostor nove forme komunikacije izvjesno je sasvim nov prostor socijalne interakcije, a samim tim i nov socijalni prostor, dio društvene zbilje. Kao dio društvene zbilje on se može definirati kao konceptualni svijet mrežnih interakcija, složeni koloplet različitih tehnologija koje vrlo brzo koevoluiraju starajući reprezentacije jezičnog i osjetilnog iskustva, kao fiktivni fizički prostor u koji umovi uranjaju, u transu nalik -usuglašenoj halucinaciji-, te u tom smislu kao stanje uma koje dijele ljudi koji komuniciraju, koristeći digitalnu reprezentaciju cjeline ljudske duhovnosti, a upravo zato kao prostor evolucije onog tipa dmštvene interakcije koji nastaje dništvenom upotrebom informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

Razumijevanje i definicija kibemetskog prostora polazna su stanica na putu istraživanja njegove društvene aktualnosti i njegovog značaja za razvoj društva.

društvena interakcija; informacijske i komunikacijske tehnologije; kibernetski prostor; društveni prostorAutor: Vjekoslav Afrić - ; Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados