Kriteriji za dijagnozu azbestoze - Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, Vol.37 No.4 August 1987.Report as inadecuate
Kriteriji za dijagnozu azbestoze - Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, Vol.37 No.4 August 1987. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, Vol.37 No.4 August 1987. -

Sve veća incidencija azbestoze, raznolikost kliničkih učinaka i velike interindividualne a nerijetko i intraindividualne varijacije u ocjeni radioloških aspekata bolesti, donijeli su mnoge probleme i teškoće u dijagnosticiranju azbestoze u njezinim ranim stadijima. Izneseno je nekoliko suvremenih pokušaja za postavljanje šire prihvatljivih dijagnostičkih kriterija pa su pri-kazani i vlastiti stavovi :koji su doveli do novog prijedloga. Predložena shema dijeli dijagnostičke elemente u dvije grupe kriterija: obavezne i pomoćne. Obavezni kriteriji su bezuvjetni a temelje se na morfološkom supstratu dobivenom putem radiografije ili-i biopsije ili-i obdukcije. Pomoćni kriteriji dispneja, batićasti prsti, pozitivna azbestna tjelešca, oštećenje plućne funkcije mogu mnogo pridonijeti i biti dobra podrška dijagnozi ali nisu odlučni ako nisu istodobno prisutni i obavezni kriteriji. Radiološki kriteriji se temelje na onim promjenama pluća i pleure koje su opisane u Međunarodnoj ILO 1980 klasifikaciji. Postavlja se ipak i prijedlog novog zahtjeva da se uz obavezne AP snimke mogu uključiti, kao alternativna tehnika, kose snimke i kompjuterizirana aksijalna tomografija u slučajevima kada su AP snimke negativne. Pomoćni kriteriji, iako nespecifični, nisu samo valjana potvrda dijagnozi nego se mogu smatrati čvrstom i razumnom bazom za opetovano i uporno nadziranje te neophodnu kontrolnu obradu bolesnika. Dijagnostički kriteriji imaju odlučnu ulogu za uklanjanje radnika iz daljnje ekspozicije pa imaju i važne legalne implikacije. Ako se prihvate, mogli bi se smatrati službenim te bi mogli poprimiti i zakonska obilježja pa biti i inkorporirani u zakonsku listu profesionalnih bolesti. Na kraju je prikazano nekoliko ilustrativnih kazuističkih pri¬mjera koji ukazuju na nesporazume što nastaju nepoznavanjem i zanemarivanjem ·kriterija.Author: T. Beritić - ; Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, Hrvatska S. Kovač - ; Institut za medicinska istra

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents