Grčki mit o Kleobisu i Bitonu kao izvor ranog poimanja ethosa. Termin i pojam arete u dvojnom kontekstu filozofijskog i povijesno-umjetničkog tumačenjaReportar como inadecuado
Grčki mit o Kleobisu i Bitonu kao izvor ranog poimanja ethosa. Termin i pojam arete u dvojnom kontekstu filozofijskog i povijesno-umjetničkog tumačenja - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Filozofska istraživanja, Vol.35 No.1 June 2015. -

Na temelju analize mita o Kleobisu i Bitonu tekst promišlja grčki termin arete i višestrukost njegovih značenja. Analiza naracije u prvom sloju mita razotkriva identitet arhajskih »etičkih « vrijednosti, da bi drugim čitanjem ukazala i na njihovu promjenu u pravcu stvaranja pojmovnog određenja ‘dobra’. Konačno, tekst uspoređuje zamisao o arhajskom atletskom heroju – kakvu susrećemo u homerskoj i hesiodskoj literaturi, te u mitu o Kleobisu i Bitonu – s njezinom vizualnom inačicom u skulpturalnoj formi kourosa. Kao što se na primjeru mita detektira promjena vrijednosti od aristokratske ‘vrline’ prema općenitosti ideje ‘dobra’, tako se u tkivu skulpture nalazi promjena od simboličkog prema individualiziranom identitetu ljudskog lika.

arete; etika; arhajsko; kouros; Kleobis i Biton; SolonAutor: Vladimir Rismondo - ; Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija, Osijek, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados