UPRAVNA POVIJEST KOTARA SENJ 1946.-1948.Reportar como inadecuado
UPRAVNA POVIJEST KOTARA SENJ 1946.-1948. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Senjer Jahrbuch : Beiträge zur Geographie, Ethnologie, Ökonomik, Geschichte und Kultur = The anthology of Senj : contributions to geography, ethnology, economy, history and culture, Vol.41 No.1 December 2014. -

Rad se temelji na obradi zapisnika sjednica skupštine Kotarskog narodnog odbora Senj, njegova Izvršna odbora te zapisnicima plenuma i biroa Kotarskog komiteta Komunističke partije Hrvatske. Istražena je upravna organizacija Kotara Senj, pravni akti

upravnih tijela i odluke iz državnopravne povijesti Senja u razdoblju od 1946. do 1948. sačuvani u Državnom arhivu u Rijeci i Sabirnom arhivskom centru u Senju. Kronološki su analizirane sjednice Kotarskog narodnog odbora i Izvršnog odbora, osim onih iz 1945. i 1946. koje nisu sačuvane. Iz arhivske građe može se utvrditi

organizacija Kotarskog narodnog odbora, njegovih odbora, komisija i povjereništava, donošenje proračuna, rad mjesnih narodnih odbora i zborova birača, gospodarskih subjekata poduzeća, rad sudova i izbor sudaca prisjednika, kao i prosvjetna politika osobito opismenjavanje i zdravstvo.

Senj, uprava 1946.-1948.; Kotarski narodni odbor; Izvršni odbor Kotarskog narodnog odbora; Kotarski komitet Komunističke partije HrvatskeAutor: ŽELJKO BARTULOVIĆ - MONIKA LEKA -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados