Transrapid i krivulja prijelaza kao sinusoidaReportar como inadecuado




Transrapid i krivulja prijelaza kao sinusoida - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Technical gazette, Vol.23 No.1 February 2016. -

Krivulje prijelaza pri konstrukciji moderne glavne ceste i željeznice su elementi jednako važni kao i smjer trase i zakrivljenost kružnost. Kako bi se spriječila nagla promjena centrifugalne sile, mora se primijeniti krivulja prijelaza zbog djelovanja gibanja u oštrom zavoju. Tijekom godina raširila se primjena klotoida u mnogim zemljama svijeta. Međutim, u ovoj analizi, u svrhu eliminiranja problema povezanih s dinamikom puta koje je stvarao klotoid kod vozila pri visokim brzinama, istražuje se sinusoid. U radu se analizira mogućnost primjene sinusoida kod definiranja krivulja prijelaza tijekom projektiranja prijevoznih sredstava. Opisuju se osnovna svojstva sinusoida, njihov fundamentalni matematički izraz, izračun koordinata, pogonsko-dinamičke karakteristike sinusoida naročito za uporabu Transrapida i prezentira se funkcija promjene zakrivljenosti puta i bočni udar duž sinusoida. Sinusoid se predstavlja kao dijagram s idealnom zakrivljenošću koji ima rampu krivulje i superelevacije.

klotoid; krivulja prijelaza; sinusoid; transrapid



Autor: Atınç Pirti - orcid.org-0000-0001-9197-3411 ; Yildiz Technical University, Faculty of Civil Engineering, Department of Surveyin

Fuente: http://hrcak.srce.hr/



DESCARGAR PDF




Documentos relacionados