ZA JURJA MATIJEVA I VENECIJU - Contributions to the History of Art in Dalmatia, Vol.27 No.1 December 1988.Reportar como inadecuado
ZA JURJA MATIJEVA I VENECIJU - Contributions to the History of Art in Dalmatia, Vol.27 No.1 December 1988. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Contributions to the History of Art in Dalmatia, Vol.27 No.1 December 1988. -

U sklopu osvjetljavanja umjetničkog značaja i značenja Jurja Matijeva Dalmatinca, autor prati i otkriva dodire između njegovih ostvarenja i venecijanske umjetničke baštine. Ujedno ispravlja dosadašnja uvjerenja o novatorskoj ulozi majstora pr preuređenju svetišta šibenske katedrale. Upozoravajući na povijesne razloge i uvjete toga pothvata odbija predsudnost stilskih nastojanja umjetničkog izvođača radova i glavnog projektanta. Sa tih polazišta objašnjava nadalje niz skulpturalnih motiva u odvijanju druge faze te gradnje. U rasponu od čuvenog vijenca ljudskih glava s apsida, preko putta koji nosi posvetni natpis do krstionice i grobnice biskupa Šižgorića, utvrđuje koliko je i Dalmatinčev dodir s antikom bio određen venecijanskim tradicijama. Stoga se zalaže za objektivnije vrednovanje tih komponenti u djelu vodećeg hrvatskog graditelja i kipara iz 15. stoljeća.Autor: Igor Fisković - ; Filozofski fakultet Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados