Kazneno djelo lančane igre u Republici Hrvatskoj: lančane igre - igre bez granicaReportar como inadecuado




Kazneno djelo lančane igre u Republici Hrvatskoj: lančane igre - igre bez granica - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian Academy of Legal Sciences Yearbook, Vol.6 No.1 June 2015. -

Predmet rada je kazneno djelo lančane igre. U suvremenom hrvatskom kaznenom zakonodavstvu lančane su igre regulirane unutar kaznenog djela nedozvoljene igre na sreću te lišene čak i vlastitog zakonskog naziva. U radu se prvo istražuje pojam igara na sreću i kazneno djelo nedozvoljene igre na sreću. Nakon toga se analiziraju pojavni oblici lančane igre, regulacija kaznenog djela u Austriji i SR Njemačkoj. Razmatranje bića djela u odredbama čl. 237. st. 2. i 3. upućuje na ozbiljne propuste zakonodavca u posljednjoj noveli KZ-a, a odabrani primjeri u posljednjem poglavlju rada na njegovu veliku društvenu opasnost i štetnost jer se brojne žrtve ovog kaznenog djela u vremenu neoliberalizma kojemu pripadamo ne mogu tek jednostavno označiti kao „pohlepni i lakovjerni-. U radu se analizira stjecaj lančane igre sa zavaravajućim oglašavanjem, prijevarom, prijevarom u gospodarskom poslovanju te zlouporabom povjerenja. Predrasude o tome kako stradaju samo siromašni i nedovoljno educirani koje su se najekstremnije realizirale na primjeru Albanije u kojoj je gotovo cijelo stanovništvo bilo uključeno u neki od oblika piramidalne prijevare, demantiraju slučajevi Slatkin i Madoff. Tvrdnja da su ova djela imanentna neoliberalizmu ili casino kapitalizmu je točna, premda iskustva iz prošlosti od samog Ponzija ukazuju da nisu njihov ekskluzivitet, već konstanta u povijesti čovječanstva.

prijevara; lančana igra; piramidalna prijevara; nedozvoljena igra na sreću; imovinska korist



Autor: Lucija Sokanović - orcid.org-0000-0003-4274-7789 ; Viša asistenica na Katedri za Kazneno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta

Fuente: http://hrcak.srce.hr/



DESCARGAR PDF




Documentos relacionados