Kazneno djelo primanja mita kroz prizmu korupcije između ugovornih liječnika obiteljske medicine i tvornice lijekovaReportar como inadecuado
Kazneno djelo primanja mita kroz prizmu korupcije između ugovornih liječnika obiteljske medicine i tvornice lijekova - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian Academy of Legal Sciences Yearbook, Vol.6 No.1 June 2015. -

Primanje mita je, prema zakonskoj inkriminaciji, jedno od vodećih koruptivnih kaznenih djela, što nam pokazuje i potvrđuje i sudska praksa. Službena ili odgovorna osoba zahtijeva ili prima mito, ili prihvaća ponudu ili obećanje mita, za sebe ili za drugoga, da unutar ili izvan granica svoje ovlasti nešto učini odnosno propusti čime čini kazneno djelo protiv službene dužnosti, kazneno djelo primanja mita. Afera Hipokrat u kojoj je protiv 400-tinjak osoba liječnika obiteljske medicine, ljekarnika, stručnih suradnika i zaposlenika trgovačkog društva Farmal kao i osoba koje zastupaju navedeno društvo pa na kraju i same pravne osobe Farmal d.d. podnesena kaznena prijava zbog koruptivnih kaznenih djela među kojima primanje mita čini vodeće kazneno djelo, predstavlja najveću istragu, i na kraju najveću do sad, u povijesti hrvatskoga kaznenoga zakonodavstva, podignutu optužnicu.

Autorica u radu, uz prikaz relevantne sudske prakse, analizira kazneno djelo primanja mita pravo, nepravo i naknadno pasivno podmićivanje kao delictum proprium koruptivnog kaznenog djela protiv službene dužnosti. Istraživanjem donesenih pravomoćnih presuda u predmetu Farmal ukazuje na koliziju između akata nadležnih institucija u području zdravstva Ministarstva Zdravlja, Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatske liječničke komore i Kaznenog zakona. Shodno tome, ukazuje i na nužno potrebite promjene u zdravstvenom sistemu u pogledu načina obveznog stalnog usavršavanja liječnika kao i njihove suradnje s tvornicama lijekova.Kroz komparativni pregled i analizu u odnosu na hrvatsko kazneno zakonodavstvo dat je prikaz svih oblika kaznenog djela pasivnog podmićivanja, pravog, nepravog i naknadnog, u kaznenim zakonodavstvima zemalja Europske unije Njemačke i Slovenije, ali isto tako i zemalja bivše Jugoslavije, Bosne i Hercegovine i Srbije.

korupcija; kazneno djelo primanja mita; liječnici obiteljske medicine; tvornica lijekova; FarmalAutor: Vanda Božić - orcid.org-0000-0002-5905-1916 ; Stručna suradnica na Katedri za kazneno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados