Kaznenopravno uređenje usmrćenja na zahtjev i asistiranog suicidaReport as inadecuate
Kaznenopravno uređenje usmrćenja na zahtjev i asistiranog suicida - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian Academy of Legal Sciences Yearbook, Vol.6 No.1 June 2015. -

Autor u ovom radu analizira odredbe novoga Kaznenog zakona kojima je u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2013. godine uvelike izmijenjeno kaznenopravno uređenje usmrćenja na zahtjev i asistiranog suicida. Republika Hrvatska pristupila je kao 28. članica Europskoj uniji 1. srpnja 2013. godine u kojoj su do tada samo tri članice – Nizozemska, Belgija i Luksemburg- legalizirale određene oblike asistiranog suicida i-ili eutanazije. Temeljem članka 114. stavka 1. novoga Kaznenog zakona u Republici Hrvatskoj legalni su određeni oblici asistiranja u suicidu, a člankom 112. st. 3. bitno je izmijenjen zakonski opis kaznenog djela usmrćenja na zahtjev u odnosu na stari Kazneni zakon, tako da se zakonski opis kaznenog djela usmrćenja na zahtjev sada može poistovjetiti s eutanazijom.

Autor uvodno izlaže koncept prava na život i „prava na smrt-, zatim obrađuje pojam smrti, pravne učinke smrti fizičke osobe i kriterije utvrđivanja smrti, osvrće se na definicije i pojmove eutanazije, pojam i karakteristike suicida, te potom analizira odredbe članka 112. st. 3. i članka 114. st. 1. novoga Kaznenog zakona kojima je regulirano usmrćenje na zahtjev i asistirani suicid uspoređujući ih s odredbama staroga Kaznenog zakona, pritom uzimajući u obzir odredbe Ustava Republike Hrvatske koje jamče pravo na život, međunarodne konvencije koje je RH ratificirala, konvencije i preporuke Vijeća Europe glede eutanazije i asistiranog suicida, medicinske propise, praksu Vrhovnog suda Republike Hrvatske i Europskog suda za ljudska prava te zakonska rješenja država koje su legalizirale eutanaziju i-ili asistirani suicid. U zaključku autor nastoji dati odgovor na etičke dileme glede legalizacije eutanazije i asistiranog suicida te iznosi svoj stav na koji bi način naš zakonodavac trebao regulirati pitanje eutanazije i asistiranog suicida.

usmrćenje na zahtjev; asistirani suicid; eutanazija; pravo na život; „pravo na smrtAuthor: Hrvoje Sladić - ; Odvjetnik u Šibeniku, Šibenik, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents