Neki pogledi na odnos Katoličke crkve i države u doba bana Ivana Mažuranića i danasReportar como inadecuado
Neki pogledi na odnos Katoličke crkve i države u doba bana Ivana Mažuranića i danas - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian Academy of Legal Sciences Yearbook, Vol.6 No.1 June 2015. -

Autori u članku analiziraju odnose Katoličke crkve i države u doba bana Ivana Mažuranića i danas. Ban Mažuranić i njegovo doba mogu se s pravom smatrati pokretačima modernizacije hrvatskog državnog prostora te unaprjeđenjem učinkovitosti i dostupnosti uprave, sudstva i školstva. Pitanje javnog školstva javlja se kao glavno pitanje rada obzirom da se kroz regulaciju odgojno obrazovnog sustava utjecalo na rad Crkve i ostalih vjerskih institucija drugih konfesija u ovom području. Mažuranić kao vrstan pravnik i istinski domoljub nije želio lišiti hrvatske škole vjerskog elementa, pa autori tumače da je konfesionalnost školstva ostala bitan element Mažuranićevog poimanja državne škole. Mažuranić je svjestan religioznih potreba hrvatskog naroda u političkom smislu, te njegov -sekularizam- spram Crkve nije agresivan, a kakav je bio u mnogim europskim državama pod utjecajem prosvjetiteljstva. U Mažuranićevo doba u Hrvatskoj postoji svjesnost o ulozi Katoličke crkve u kulturnom, tradicijskom i ponajviše duhovnom životu naroda. U današnje vrijeme u odnosima Crkve i Države mnoga rješenja odgovaraju onima za koja se zalagao Mažuranić. Ugovori između Svete Stolice i Republike Hrvatske i Hrvatske Biskupske Konferencije i Vlade pokrivaju ona područja za koja je Mažuranić bio zainteresiran, a obzirom na rješenja koja se kroz te propise nude, autori utvrđuju da bi njima bio zadovoljan i sam ban Mažuranić.

ban Mažuranić; crkva i država; odvojenost Crkve od države, javno školstvo; Sveta StolicaAutor: Vanja-Ivan Savić - ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska Ana Mažuranić - ; studentica Pravnog fakulteta

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados