EKOLOŠKA STAJALIŠTA PROMJENA KAZNENOG ZAKONODAVSTVAReport as inadecuate
EKOLOŠKA STAJALIŠTA PROMJENA KAZNENOG ZAKONODAVSTVA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Socijalna ekologija : journal for environmental thought and sociological research = Socijalna ekologija : Zeitschrift für Umweltgedanken und soziologische Forschung, Vol.8 No.1-2 January 1999. -

Članak se bavi promjenama kaznenog zakonodavstva gledano iz aspekta zaštite okoliša. Nakon reforme kaznenog zakonodavstva na snagu su stupili Kazneni zakon i Zakon o kaznenom postupku, pa je bilo interesantno vidjeti koje su novosti tih dvaju zakona u pogledu odredaba vezanih za zaštitu okoliša, a u odnosu na odredbe starih zakona, Osnovnog krivičnog zakona RH i Krivičnog zakona RH te Zakona o krivičnom postupku, posebno uzimajući u obzir da su stari zakoni doneseni prije dvadesetak godina.

Analiza je provedena na način da su obuhvaćene kako strukturne broj kaznenih djela, struktura zakona i slično tako i materijalne sadržajne promjene kaznenog zakonodavstva. Što se strukturnih promjena tiče, najvažnija je promjena što su ekološka kaznena djela stavljena u posebnu glavu tako da je novi zakon pregledniji, a glede sadržajnih promjena najvažnija novost je uvođenje kategorije ugrožavanja okoliša uz otprije postojeću kategoriju zagađivanja okoliša.

S obzirom na kaznene sankcije, može se reći da je generalno došlo da smanjenja zapriječenih kazni za ovu kategoriju kaznenih djela. No, treba napomenuti da su kazne smanjene i za niz drugih djela, tako da ekološka kaznena djela u tom pogledu nisu nikakva iznimka.

Budući da se progon za ova

kaznena djela poduzima po službenoj dužnosti, istaknuto je da će bitnu ulogu kod primjene ovog zakona imati državno odvjetništvo kao državno tijelo nadležno za kazneni progon. Kako je kazneni postupak u biti ipak reakcija kad se neko štetno djelo već dogodilo, ukazalo se na to da se od promjena kaznenog zakona ne može očekivati da budu bitni element ekološke regulacije. Jer, za ekološku regulaciju bitno je preventivno djelovanje, koje se ne može postići samo kaznenopravnom prisilom.

civilno društvo; kazneno zakonodavstvo; kaznene sankcije; onečišćenje okoliša; prevencija; zagađivanje okoliša; zaštita okolišaAuthor: Srećko Grgurević - ; Županijski sud u Splitu

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents