EKOFEMINIZAM — NOVI IDENTITET ŽENE - Socijalna ekologija : journal for environmental thought and sociological research = Socijalna ekologija : Zeitschrift für Umweltgedanken und soziologische Forschung, Vol.8 No.1-2 January 1Reportar como inadecuado
EKOFEMINIZAM — NOVI IDENTITET ŽENE - Socijalna ekologija : journal for environmental thought and sociological research = Socijalna ekologija : Zeitschrift für Umweltgedanken und soziologische Forschung, Vol.8 No.1-2 January 1 - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Socijalna ekologija : journal for environmental thought and sociological research = Socijalna ekologija : Zeitschrift für Umweltgedanken und soziologische Forschung, Vol.8 No.1-2 January 1999. -

Iako je »žensko pitanje« utemeljeno kao političko pitanje još prije nekoliko desetljeća razvojem feminizma »novoga vala« ili neofeminizma, koji je doveo do promjena pristupa u cijelom nizu društvenih pitanja, tek su s pojavom ekološkog pokreta i postavljanjem »zelenih« pitanja kao političkih pitanja »ženska pitanja« kao i ekološka pitanja dobila novu važnost u ekofeminističkim strujama.

Ekofeminizam obuhvaća različite pristupe, od liberalnih do ekocentričkih ekofeminizama. U raspravama izme|u ekofeminističkih i feminističkih pozicija sudjeluju i drugi intrinzični ekološki pristupi, od kojih je najznačajnija struja dubinske ekologije, s kojom su ekofeminističke orijentacije nerijetko u nesuglasju.

Bez obzira, me|utim, na izvjesna neslaganja unutar pojedinih ekofeminističkih pristupa, od kojih su neki nekorisni ili čak štetni za ekofeminizam, kao i na sukobe s dubinskom ekologijom, s gledišta socijalne ekologije važno je uzimati u obzir i uvažavati sva ta ekofeministička stajališta, jer nas ona upućuju na to da se moramo pomaknuti iza krivog dualizma onoga modela mišljenja koji karakterizira zapadnu socijalnu i filozofsku tradiciju, a prema kojem su žene inferiorne muškarcima, priroda inferiorna kulturi, emocije inferiorne razumu i tijelo umu, pod uvjetom da želimo postići ekološki skladan život, integrirajući prirodu s kulturom u organsku ekokulturnu cjelinu.

androcentrizam; antropocentrizam; bioregionalizam; divljina; dubinska ekologija; ekocentrički ekofeminizam; ekofeminizam; feminizam; identitet gospodara; liberalni feminizam; neofeminizam; specijecizam; spol; spolni identitet; spolne ulogeAutor: Branka Galić - ; Filozofski fakultet, Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados