INDIVIDUALIZACIJA POTROŠAČKE KULTURE - Socijalna ekologija : journal for environmental thought and sociological research = Socijalna ekologija : Zeitschrift für Umweltgedanken und soziologische Forschung, Vol.7 No.4 September Reportar como inadecuado
INDIVIDUALIZACIJA POTROŠAČKE KULTURE - Socijalna ekologija : journal for environmental thought and sociological research = Socijalna ekologija : Zeitschrift für Umweltgedanken und soziologische Forschung, Vol.7 No.4 September - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Socijalna ekologija : journal for environmental thought and sociological research = Socijalna ekologija : Zeitschrift für Umweltgedanken und soziologische Forschung, Vol.7 No.4 September 1998. -

Težište rada je pojmovno–teorijsko kontekstualiziranje razvoja potrošačke kulture u tendencije sve značajnijeg povećanja individualizacije suvremenih društava. Raščlanjujući starije i novije teorijske doprinose poimanju potrošačke kulture posebno se ističe ekološka refleksija konzumerskog ponašanja kao pomak prema pojmovnoj transformaciji potrošačke kulture. Naime, promjena radne u potrošačku etiku neminovno je pridonijela promjeni značenja potrošnje i u ekonomiji i u kulturi i u svakidašnjem životu te na taj način i promjeni značenja potrošačke kulture. Premještanjem »proizvodne socijalizacije« u »potrošačku« značaj kulture potrošnje raste do te mjere da ona postaje generator promjena u suvremenim društvima i stoga presudna za njihovo razumijevanje. Simboli potrošačke kulture počinju oblikovati sve društvene odnose i sve više dominirati viđenjem stvarnosti, načinima uspostavljanja identiteta te shvaćanjima svakodnevnog života. Rastuća potrošnja prisiljava, pak, na sve veću međusobnu ovisnost, ali, paradoksalno, i na sve veću inidvidualizaciju, pri čemu je svatko prisiljen sve više investirati svoje osobne izbore.

potrošačka kultura; demonstrativna potrošnja; individualizacija potrošnje; ekološka refleksija konzumerskog ponašanjaAutor: Inga Tomić-Koludrović - ; Filozofski fakultet, Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados