SUVREMENI POGLEDI NA GOSPODARSKI RAZVOJ - Socijalna ekologija : journal for environmental thought and sociological research = Socijalna ekologija : Zeitschrift für Umweltgedanken und soziologische Forschung, Vol.7 No.4 SeptemberReportar como inadecuado
SUVREMENI POGLEDI NA GOSPODARSKI RAZVOJ - Socijalna ekologija : journal for environmental thought and sociological research = Socijalna ekologija : Zeitschrift für Umweltgedanken und soziologische Forschung, Vol.7 No.4 September - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Socijalna ekologija : journal for environmental thought and sociological research = Socijalna ekologija : Zeitschrift für Umweltgedanken und soziologische Forschung, Vol.7 No.4 September 1998. -

Osnovna je teza ovog članka da je kraj 20. stoljeća obilježen nizom sintagmi, koje su politički uvjetovane, a ne odražavaju paradigme znanstvenih spoznaja, niti potrebe racionalnog gospodarenja okolišem i prirodnim resursima. Konac stoljeća doživljavamo u ozračju niza takvih sintagmi, od kojih su u ovome članku obrađene tri: prva je ona o međunarodnoj Konvenciji o sprečavanju promjena klime, druga o onoj o održivom razvoju, te, treća, o znanosti kao jednom od stupova etike zaštite okoliša. Vrlo je malo realističkih koncepcija u međunarodnim konvencijama, točnije u međunarodnim pravnim instrumentima o problemima gospodarskog razvitka i gospodarenja prirodnim resursima. Analiza zanemarenih znanstvenih podataka u Konvenciji o sprečavanju promjena klime poslužit će primjerom.

Drugi je primjer odnos gospodarske globalizacije i zaštite okoliša. Pitanje održivosti, održivog razvoja, te održive uporabe prirodnih resursa znači razmatranje poželjnog razvoja čovječanstva, ali je opterećeno nejasnoćama, nerealističkim pristupima, i zanemarivanju različitosti kako u gospodarskim, tako i u sociološkim i ekološkim uvjetima u raznim dijelovima svijeta. U razmatra¬nju novih trendova u ekonomiji ekonomija zaštite okoliša prema ekološkoj ekonomiji razmatraju se ekonomistički pogledi na prirodni, ljudski, stvoreni i kulturni kapital, na njihovu izmjenjivost ili komplementarnost.

Treći je primjer uspostava sustava etike okoliša, koju autor smatra bitnom za razumijevanje odnosa među ljudima i odnosa ljudi prema živom i neživom dijelu okoliša. Postoje tri njezina stupa: znanost, demokracija i religija. Usredotočivši se na znanost, kao jedan od stupova etike okoliša, razmatraju se njezine prespektive, nedostaci i dometi u predstojećem razdoblju.

etika okoliša; održivost; održivi razvoj; promjene klimeAutor: Velimir Pravdić - ; Institut -Ruđer Bošković-, Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados