FLEKSIBILNOST ARGUMENTNE STRUKTURE ODGLAGOLSKIH IMENICA NA -NJEReportar como inadecuado
FLEKSIBILNOST ARGUMENTNE STRUKTURE ODGLAGOLSKIH IMENICA NA -NJE - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Mostariensia : journal of social sciences and humanities, Vol.19 No.1 June 2015. -

Razlozi zbog kojih se u hrvatskome jeziku poseže za nominalizacijom mogu biti jezične i nejezične naravi. Tim se postupkom iskaz sažima, pojednostavnjuje, apstrahira te intelektualizira. Najproduktivniji afiks u nominalizaciji jest sufiks -nje koji po

brojnim kriterijima odgovara engleskomu nastavku -ing. Pozornost rada počiva na mogućnostima mijenjanja mjesta argumenata unutar argumentne strukture, odnosno na fleksibilnosti te strukture. Najveću takvu mogućnost imaju imenice nastale od glagola s

dva otvorena mjesta od kojih jedno pripada izravnomu objektu u akuzativu. Semantičke osobine imenice te morfološke osobine argumenata također imaju udjela u fleksibilnosti njihove zajedničke strukture. Primjećuje se kako je u većini slučajeva moguća dvojaka

interpretacija argumentne strukture izraza u kojima je glava odglagolska imenica na -nje s nepunom argumentnom strukturom Lukino uhićenje, Marijino zlostavljanje te kako postoji sličnost takvih nominaliziranih oblika s pasivnim konstrukcijama.

nominalizacija; odglagolske imenice na –nje; argumentna struktura; raspored argumenata; agens; temaAutor: Lidija Šaravanja - orcid.org-0000-0002-1084-2872 ; Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Filozofski fakultet, Osijek

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados