IZMEĐU ONTOLOŠKE I ANTROPOLOŠKE OPASNOSTI: MARTIN HEIDEGGER I »USUDA BITI«*Report as inadecuate
IZMEĐU ONTOLOŠKE I ANTROPOLOŠKE OPASNOSTI: MARTIN HEIDEGGER I »USUDA BITI«* - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Socijalna ekologija : journal for environmental thought and sociological research = Socijalna ekologija : Zeitschrift für Umweltgedanken und soziologische Forschung, Vol.7 No.4 September 1998. -

Prilog se bavi četirima problemima: Heideggerovom maksimom »pustiti bivajuće biti«, dilemama egalitarnog i neegalitarnog biocentrizma, aktivizmom i voluntarizmom nasuprot pasivizma te pitanjem, predstavlja li ekološka etika paradigmatski obrat u etičnoj tradiciji.

Heideggerovu je mišljenju u stvari tuđa ekološka etika, jer za Heideggera postavljanje nečega kao vrijednost, pa neka je vrednovanje i pozitivno, znači samo proširivanje subjektiviranja bivajućeg, da je bivajućem dozvoljeno biti samo kao objekt čovjekova štovanja. Potpuna etična jednakovrijednost života vodila bi u antihumanizam. Umjereni, meki vrijednosni biocentrizam traži samo da moralno uvažavamo dobrobit drugih bića, a ne samo ljudi. Ako ekološka etična svijest postane prevladavajuća, izazvat će i iznuditi realne društvene i tehnološke promjene. Ekološka etika predstavlja paradigmatski obrat u dosadašnjoj etičnoj tradiciji i nije samo proširenje etičnih načela na novo područje.

bivajuće; genetička tehnologija; ekološka etika; egalitarni i neegalitarni biocentrizam; voluntarizamAuthor: Andrej Kirn - ; Fakultet društvenih znanosti, Ljubljana

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents