OČEKIVANJA PRVIH DESETLJEĆA 21. STOLJEĆAReportar como inadecuado
OČEKIVANJA PRVIH DESETLJEĆA 21. STOLJEĆA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Socijalna ekologija : journal for environmental thought and sociological research = Socijalna ekologija : Zeitschrift für Umweltgedanken und soziologische Forschung, Vol.7 No.4 September 1998. -

U radu se iznose rezultati empirijskog istraživanja na studentskom uzorku 1997. godine; N=685 na četiri studijska područja agronomija, medicina, sociologija, strojarstvo i brodogradnja na Sveučilištu u Zagrebu.

Ispitanici su procjenjivali ostvarivost 16 konkretnih »vizija« u sljedećih 30 godina. Rezultati pokazuju: 1 oko 25% ispitanika nije siguran što bi očekivao; 2 preko 70% ispitanika očekuje ostvarivanje samo nekoliko »vizija« povećanje zagađenja okoliša, povećanje tehnološke ovisnosti čovjeka, povećanje ovisnosti nerazvijenih o razvijenim zemljama; 3 manje od 35% ispitanika očekuje da će biti dovoljno hrane uz pomoć genetskog inženjeringa, stvaranje »natčovjeka«, da će se smanjiti ljudska kreativnost.

Autor konstruira »scenarij 2025« u kojemu su prepoznatljivi optimizam i pesimizam u očekivanju budućnosti. U takav »scenarij« uvrštene su sve one »vizije« za koje preko 50% ispitanika drži da će se ostvariti.

Porast će ugled i utjecaj znanstvenika u društvu. Znanost i tehnologija će pronaći manje rizične izvore proizvodnje energije. Za većinu danas neizlječivih bolesti bit će pronađeni lijekovi. Zahva¬ljujući boljoj medicinskoj zaštiti i višem standardu produžit će se prosječni ljudski životni vijek. Međutim, pojavit će se nove još smrtonosnije i raširenije bolesti nego današnje za koje desetljećima neće biti lijeka. Zagađenost okoliša povećat će se bez obzira na znanstveno–tehnološki razvoj. Čovjek neće izgubiti sposobnost kreativnog mišljenja, ali neće stvoriti niti »natčovjeka«. Čovjek će postati potpuno ovisan o tehnologiji, a nerazvijene zemlje o razvijenima.

Multivarijatnom analizom dobivena su četiri faktora: pogoršanje zdravstvenih i ekoloških uvjeta F1; napredak znanosti poboljšava kvalitetu življenja F2; eugenik F3; razvojna distanca F4.

Analizom varijance 1 studijskih skupina agronomija, sociologija, medicina, strojarstvo i 2 »etos–tipova« egocentrici, utilitaristi, biocentrici, holisti, utvrđene su: 1 značajne razlike između studijskih skupina samo na prva dva faktora F1 i F2. Studenti agronomije više od drugih očekuju pogoršanje zdravstvenih i ekoloških uvjeta te s pomoću znanosti i tehnike poboljšanje kvalitete življenja; 2 značajne razlike između četiri etos–pozicije na prvom F1 i četvrtom faktoru F2. »Holisti« su značajno skloniji prvom faktoru F1, a »utilitaristi« četvrtom faktoru F4.

21. stoljeće; genetski inženjering; okoliš; razvoj; vizije budućnostiAutor: Ivan Cifrić - ; Filozofski fakultet, Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados