GEN–TEHNOLOGIJA: ETIČKE I SOCIJALNE IMPLIKACIJEReportar como inadecuado
GEN–TEHNOLOGIJA: ETIČKE I SOCIJALNE IMPLIKACIJE - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Socijalna ekologija : journal for environmental thought and sociological research = Socijalna ekologija : Zeitschrift für Umweltgedanken und soziologische Forschung, Vol.4 No.2-3 May 1995. -

Po čemu je za sociologiju i socijalnu ekologiju zanimljiv projekt stvaranja genskih mapa? Gen–tehnologija zadire najdublje u resurse ljudskog identiteta, identiteta jedinke, porodice, nacije i vrste. Ona iz temelja mijenja unutarnju prirodnu čovjekovu okolinu. Nasuprot uvjerenju da je potrebno pomiriti se s činjenicom da je život u koegzistenciji s manjinom hendikepiranih, starih i nemoćnih i slabašnom djecom normalna prirodna okolnost, postoje uvjerenja da će biti moguće eliminirati gene nosioce oko 4000 genski uzrokovanih bolesti. Uzme li se u obzir pretpostavka da svaka normalna osoba ima pet do osam abnormalnih gena, tada postaje jasno da socijalno–epidemiološka primjena nalaza u stvaranju genskih mapa istodobno znači i široke zahvate u populaciju. Do sada poznati procesi socijalnog nasilja ili diskriminacije neravnopravnost na osnovi razlika u socijalnom podrijetlu, obrazovanosti., kulturne diskriminacije neravnopravnost na osnovi razlika u jeziku, ponašanju, običajima i rasne diskriminacije razlike u boji kože kao osnova za nejednakost po svojoj su brutalnosti i otvorenosti neusporedivi s perfidnošću i perfekcijom diskriminacije koju bi mogla stvoriti mogućnost raspolaganja informacijama o genetičkoj konstituciji i predispozicijama čovjeka.

diskriminacija; gen–tehnologije; genske mape; unutarnja okolinaAutor: Stjepan Orešković - ; Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados