KULTURA RAZVOJA - Socijalna ekologija : journal for environmental thought and sociological research = Socijalna ekologija : Zeitschrift für Umweltgedanken und soziologische Forschung, Vol.4 No.2-3 May 1995.Reportar como inadecuado
KULTURA RAZVOJA - Socijalna ekologija : journal for environmental thought and sociological research = Socijalna ekologija : Zeitschrift für Umweltgedanken und soziologische Forschung, Vol.4 No.2-3 May 1995. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Socijalna ekologija : journal for environmental thought and sociological research = Socijalna ekologija : Zeitschrift für Umweltgedanken und soziologische Forschung, Vol.4 No.2-3 May 1995. -

Tekst problematizira pitanje razvoja u »novom ključu«, naime nakon triju intervencija u poimanju razvoja koje su se dogodile posljednja dva desetljeća: kulturne, ekološke i političke intervencije. No kultura je uzeta kao integrativni i interpretativni okvir za sve novije preinake u poimanju razvoja, jer ona — bez obzira na različite definicije — obuhvaća cijeli sklop faktora i promjena iz kojih razvoj proizlazi. Taj je postupak legitiman ne samo metodološki nego i praktički, što se vidi i iz činjenice da se s njime slaže sve veći broj eksperata i analitičara razvoja. Polazeći od toga, analiziraju se tri razine kulturne intervencije na razvoj: izbor razvojnog modela kao kulturni izbor, globalizacija kao razvojno nadilaženje posebnosti i izravni utjecaj kulturnog sklopa na oblikovanje politi čkih sustava »političke konceptualizacije razvoja« i razvojna očekivanja. Izvodeći iz te pretpostavke tipologiju političkih sustava u sinkronijsko–aktualnoj razini, tekst inzistira na tezi da je kultura razvoja temeljno pitanje današnjih razvojnih studija i sociologije razvoja.

državno–intervencionistički sustav; globalizacija; kultura razvoja; kulturna intervencija; kulturni razvoj; liberalno–tržišni sustav; politički razvoj; socijalno–tržišni sustavAutor: Rade Kalanj - ; Filozofski fakultet, Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados