OPASNOSTI I JAVNOST: INFORMIRANJE I OSOBNE REAKCIJE PREMA RIZIČNIM SITUACIJAMAReportar como inadecuado
OPASNOSTI I JAVNOST: INFORMIRANJE I OSOBNE REAKCIJE PREMA RIZIČNIM SITUACIJAMA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Socijalna ekologija : journal for environmental thought and sociological research = Socijalna ekologija : Zeitschrift für Umweltgedanken und soziologische Forschung, Vol.4 No.2-3 May 1995. -

U radu se raspravlja o dvije dimenzije koje stoje u vezi s rizičnim objektima i instalacijama. Prva dimenzija — povjerenje u izvore informiranja — pokazuje da ispitanici iskazuju najveće povjerenje prema izvorima informiranja koji su nezavisnijeg, lokalnijeg i internacionalnijeg tipa. Nasuprot tome, znatno je slabije povjerenje u izvore koji su centralizirani, podržavljeni i globalni. Tako|er, politička dimenzija intervenira u procjenjivanju povjerenja u izvore informiranja — ispitanici pokazuju smanjeno povjerenje prema izvorima informiranja vladajuće političke stranke.

Druga dimenzija koja je ispitivana u ovom istraživanju odnosi se na osobne reakcije prema rizičnim situacijama. Rezultati istraživanja, uz uvažavanje krajnje hipotetičnosti situacija, pokazuju da se osobne reakcije prema rizičnim situacijama »prelamaju« kroz dimenziju procjene osobnih ili socijetalnih koristi. No, osim procjenjivanja kroz dimenziju osobnog ili socijetalnog probitka, ispitanici su pokazali i reakcije napuštanja odnosno »mirenja sa sudbinom«.

informiranje; javnost; rizici; osobne reakcije prema opasnim stanjimaAutor: Ognjen Čaldarović - ; Filozofski fakultet, Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados