RAZVOJ I OKOLIŠ U HRVATSKOJ.Procjena stanja i očekivanjeReport as inadecuate
RAZVOJ I OKOLIŠ U HRVATSKOJ.Procjena stanja i očekivanje - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Socijalna ekologija : journal for environmental thought and sociological research = Socijalna ekologija : Zeitschrift für Umweltgedanken und soziologische Forschung, Vol.4 No.2-3 May 1995. -

Provedeno je empirijsko istraživanje jesen 1994 različitih socioprofesonalnih grupa 682 ispitanika na prostoru Osijeka, Rijeke, Splita i Zagreba o stanju na »područjima«: »politike«, »gospodarstva«, »znanosti i tehnologije«, »zaštite okoliša«, »kvalitete života«, »obrazovanja«, »kulture i umjetnosti« te »međunarodnih odnosa«.

Između 19% i 36% ispitanika, ovisno o »području«, smatra da se stanje za deset godina neće promijeniti. Preko 50% ispitanika smatra da će stanje biti »bolje« ili »znatno bolje«. Poboljšanje stanja razmjerno više očekuju »muškarci«, »vjernici«, »politički simpatizeri«, »zeleni« te ispitanici iz »državnih ustanova«, »znanosti«, »obrazovanja«, starosti između 46 i 55 godina, te oni koji žive »nadprosječno« ili »mnogo bolje od drugih«.

Bez obzira na prihvaćanje razvojnog »modela« »tržišni«, »etatistički« ili »socijalno–tržišni«, ispitanici se ne razlikuju značajno u očekivanju stanja u zaštiti okoliša u idućih deset godina. Pa ipak, znatno veći postotak pristaša tržišnog »modela« očekuje pogoršanje stanja u zaštiti okoliša za deset godina.

Većina ispitanika današnje ekološke probleme smatra urgentnim-veoma zabrinjavajućim, ali isto tako u idućih deset godina ne očekuje poboljšanje već pogoršanje stanja. Više je optimizma u očekivanju od razvoja, a više pesimizma u očekivanju poboljšanja ekoloških prilika.

Opći zaključak glasi: optimizam uz upozorenje.

Hrvatska; razvoj; tranzicija; zaštita okolišaAuthor: Ivan Cifrić - ; Filozofski fakultet, Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents