Hrvatske nadbiskupije na društvenim mrežamaReport as inadecuate
Hrvatske nadbiskupije na društvenim mrežama - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Church in the World : Church in the World, Vol.50 No.2 July 2015. -

Sve više i više ljudi postaje dijelom -virtualne zajednice- kori-štenjem Interneta. Činjenica jest da velik broj vjernika ima profil ili

nekoliko profila na društvenim mrežama, koje svakodnevno koriste i

do nekoliko puta. Pred nas se postavlja izazov kako ovu priliku iskoristiti te korisnicima tih društvenih mreža ponuditi ne samo kvalitetan

sadržaj ili materijale već ujedno ostvariti i susret u stvarnom vremenu i prostoru. Za početak je potrebno izaći im u susret i odgovoriti na

njihova pitanja putem platforma na kojima provode svoje vrijeme, bilo

da se oni u tom trenutku nalaze u školama ili na fakultetima, zaokupljeni vlastitim poslovima, u udobnosti svojih domova ili na jutarnjoj

kavi u obližnjem kafiću. Nužno je da se Crkva kao institucija, posebno

u Hrvatskoj, nametne i -brendira- na društvenim mrežama kao nova

e-zajednica koja će pružiti ne samo kvalitetan sadržaj već će postati

i aktivni sugovornik sa svima onima koji plove modernim morem digitalnih podataka, informacija i društvenih mreža. Otvorena i iskrena

dvosmjerna komunikacija putem Interneta i društvenih mreža može

i treba u konačnici voditi prema susretu u stvarnom vremenu i prostoru. Nakon prikaza sveprisutnosti i važnosti društvenih mreža u

današnjem vremenu autor se osvrće na korištenje društvenih mreža

od strane pape Benedikta XVI. te pape Franje, kao i hrvatskih biskupa Vlade Košića i Mate Uzinića. U posljednjem poglavlju rada autor

analizira korištenje društvenih mreža u Hrvatskoj na biskupijskoj

razini dajući za primjer četiri nadbiskupije.

Internet; društvene mreže; nova evangelizacija; hrvatske biskupije; CrkvaAuthor: Nenad Palac - orcid.org-0000-0001-8817-9970 ; Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents