PROCJENA ODZIVA TLA MJERENJEM MIKROSEIZMIČKOG NEMIRA U GRADU VARAŽDINUReportar como inadecuado
PROCJENA ODZIVA TLA MJERENJEM MIKROSEIZMIČKOG NEMIRA U GRADU VARAŽDINU - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Environmental Engineering, Vol.2 No.1 June 2015. -

Na jačinu podrhtavanja tla na nekoj lokaciji za vrijeme potresa osim njegove magnitude i udaljenosti spomenute lokacije od epicentra potresa, utječu i efekti lokalnog tla. Prilikom širenja seizmičkih valova kroz tlo dolazi do amplifikacije engl. amplification seizmičke pobude od osnovne stijene engl. bedrock do površine tla engl. surface ground. Metoda mjerenja mikroseizmičkog nemira, tzv. HVSR metoda engl. Horizontal-to-Vertical Spectral Ratio, u posljednja dva desetljeća pokazala se kao brza i jednostavna metoda

za istraživanje odziva tla, tj. za određivanje rezonantne frekvencije tla i faktora amplifikacije. Mikroseizmički nemir može se definirati

kao stalno podrhtavanje tla Zemlje uzrokovano prirodnim vjetar, oceanski valovi, daleki potresi, ciklone i anticiklone i umjetnim

promet, industrijski strojevi izvorima. U ovom radu prikazan je princip metode mjerenja mikroseizmičkog nemira u procjeni odziva

tla na području grada Varaždina. Rezultati mjerenja su uspoređeni s postojećim bušotinama u u gradu i izvan grada. Uočena je veoma

jaka povezanost između geološke strukture i izmjerenih frekvencija i amplifikacija lokalnog aluvijalnog tla. HVSR metoda pogodna je

za brzu i efikasnu procjenu rezonantne ili osnovne frekvencije tla f0 te procjenu amplifikacije HVSRf = Af u području niske seizmičnosti poput grada Varaždina. Procjena odziva lokalnog tla veoma je važno kod urbanog planiranja, procjene seizmički opasnih

zona u gradskim područjima, za aseizmičko projektiranje, kao i za potencijalnu seizmičku procjenu obnove povijesnih građevina.

mikroseizmički nemir; odziv tla; rezonantna frekvencija tla; faktor amplifikacije; urbano planiranjeAutor: Davor Stanko - ; Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Varaždin, Hrvatska Stjepan Strelec - ; Geotehnički fakultet Sve

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados