IN-SITU ISPITIVANJA TLA ZA POTREBE IZGRADNJE CRPNE STANICE SUSTAVA NAVODNJAVANJA VAŠKA-KAPINCIReportar como inadecuado
IN-SITU ISPITIVANJA TLA ZA POTREBE IZGRADNJE CRPNE STANICE SUSTAVA NAVODNJAVANJA VAŠKA-KAPINCI - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Environmental Engineering, Vol.2 No.1 June 2015. -

U radu se opisuju dvije metode in-situ ispitivanja tla: statički penetracijski pokus CPT i ispitivanje teškom udarnom sondom

DPH. Prikazani su rezultati ispitivanja tla na mjestu izgradnje crpne stanice sustava navodnjavanja Vaška-Kapinci koji su uspoređeni

s rezultatima dobivenim istražnim bušenjem. Provedena je usporedba kuta unutarnjeg trenja dobivenog iz korelacija sa CPT i

DPH ispitivanjem te je izvedena korelacija između otpora na šiljku qc i broja udaraca N10H.

statički penetracijski pokus; teška udarna sonda; otpor na šiljku; kut unutarnjeg trenjaAutor: Marija Đurinek - ; Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Varaždin, Hrvatska Krešo Ivandić - ; Geotehnički fakultet

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados